گل هایی از «کریس رونالدو» که همه را غافلگیر کرد!

کریس رونالدو استاد زدن ضربات ناگهانی و شوت های سهمگین است. در این ویدیو منتخب گل های اینچنینی ستاره پرتق ......

کریس رونالدو استاد زدن ضربات ناگهانی و شوت های سهمگین است. در این ویدیو منتخب گل های اینچنینی ستاره پرتقالی رئال را می بینیم.

تگ ها


کریستیانو رونالدو رئال مادرید لالیگا فوتبال