گل‌هایی که به باشگاه‌های سابق زده شدند

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از گلهایی که ستارگان فوتبال وارد دروازه تیمهای سابقشان کردند ......

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از گل‌هایی که ستارگان فوتبال وارد دروازه تیم‌های سابقشان کردند.

تگ ها


ویدئو فوتبال