گل‌های باقری و انصاری از نمایی دیگر

استقلال توانست با 5 گل تیم سپیدرود را درهم بکوبد. ویدئویی مشاهده کنید از گل های فرشید ......

استقلال توانست با 5 گل تیم سپیدرود را درهم بکوبد. ویدئویی مشاهده کنید از گل های فرشید باقری و جابر انصاری از دریچه دوربین هواداران.