گل‌های برترمیلان (تورس، اینزاگی، گولیت و ...)

منتخبی از گلهای به ثمر رسیده توسط ستارههای تیم میلان از جمله تورس، اینزاگی، گولیت و ......

منتخبی از گل‌های به ثمر رسیده توسط ستاره‌های تیم میلان از جمله تورس، اینزاگی، گولیت و ... در ادوار مختلف را در این ویدیو مرور می‌کنیم.

تگ ها


آث میلان سری آ فوتبال