گل‌های برتر باشگاه لیورپول در ماه فوریه

سادیو مانه، محمد صلاح و... بهترین گل های تیم لیورپول در ماه فوریه را به ثمر رساندند....

برترین گل های لیورپول در ماه فوریه را تماشا می کنید.