گل های برتر تاریخ دیدارهای دورتموند-شالکه

در آستانه دیدار حساس دورتموند و شالکه مروری بر گل های برتر تاریخ دیدارهای این دو تیم داشته باشیم ......

در آستانه دیدار حساس دورتموند و شالکه مروری بر گل های برتر تاریخ دیدارهای این دو تیم داشته باشیم.

تگ ها


بورسیا دورتموند Bundesliga فوتبال