گل‌های برتر تاریخ میلان برابر امپولی

وه‌آ ؛ رونالدو نازاریو، اینزاگی، فان باستن و ......

مروری بر گل‌های برتر تاریخ میلان برابر امپ.لی.