گل های برتر «ماریو بالوتلی» برای پنج باشگاه اخیرش

ماریو بالوتلی مهارجم این روزهای نیس در فصول اخیر برای تیم های مختلفی بازی کرده است ......

ماریو بالوتلی مهارجم این روزهای نیس در فصول اخیر برای تیم های مختلفی بازی کرده است. در این ویدیو بهترین گل های سوپر ماریو برای پنج تیم آخرش را می بینیم.

تگ ها


ماریو بالوتلی نیس فوتبال