گل های برتر هفته در «لاماسیا» (20 خرداد 96)

بازیکنان رده های مختلف سنی در آکادمی لاماسیا این هفته هم گل های زیبایی به ثمر رسانده اند که منتخب شان را در این ویدیو می توانید ببینید ......

بازیکنان رده های مختلف سنی در آکادمی لاماسیا این هفته هم گل های زیبایی به ثمر رسانده اند که منتخب شان را در این ویدیو می توانید ببینید.

تگ ها


بارسلونا فوتبال