گل های برتر هفته در FIFA 17 (اختصاصی ضربات کاشته)

مطابق معمول سایت رسمی بازی فیفا گل های برتر هفته را منتشر کرده که این بار تنها به گل های زیبایی که با ضربات کاشته زده شده اختصاص داشته است ......

مطابق معمول سایت رسمی بازی فیفا گل های برتر هفته را منتشر کرده که این بار تنها به گل های زیبایی که با ضربات کاشته زده شده اختصاص داشته است. این گل های زیبا از ستاره هایی چون رونالدو، کالهان اوغلو و آرین روبن را با هم ببینیم. 

تگ ها


فوتبال