گل های برتر هفته 35 «لوشامپیونه»

هفته 35 لیگ فوتبال فرانسه هفته پر گلی بود. به طوریکه طی ده بازی 27 گل از ......

هفته 35 لیگ فوتبال فرانسه هفته پر گلی بود. به طوریکه طی ده بازی 27 گل از خط دروازه ها گذشت تا میانگین تقریبا سه گل در هر بازی به ثبت برسد. پنج گل برتر این هفته را با هم ببینیم.

تگ ها


فوتبال