گل‌های برتر پاریسن ژرمن در دور حذفی لیگ قهرمانان

پاریسی ها با انتشار این گلهای برتر از تاریخ دور حذفی لیگ قهرمانان به استقبال دیدار برگشت با رئال مادرید رفتهاند ......

پاریسی ها با انتشار این گل‌های برتر از تاریخ دور حذفی لیگ قهرمانان به استقبال دیدار برگشت با رئال مادرید رفته‌اند.

تگ ها


پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال