گل‌های جام جهانی از تمام زوایا (166) گل «آنتوان گریزمان» برابر کرواسی

در مجموعه اختصاصی مدال تمام گلهای جام جهانی روسیه را از زوایایی که ندیدهاید؛تقدیم علاقهمندان میکنیم ......

 در مجموعه اختصاصی مدال تمام گل‌های جام جهانی روسیه را از زوایایی که ندیده‌اید؛ تقدیم علاقه‌مندان می‌کنیم. صد و شصت و ششمین گل جام توسط آنتوان گریزمان برابر کرواسی به ثمر رسید.