گل‌های دیدنی و از راه دور فیلیپ کوتینو/ ویدیو

در این ویدیو، گل‌های از راه دور ستاره برزیلی تیم بارسلونا، گردآوری شده است....

گل‌های دیدنی و از راه دور فیلیپ کوتینو را مرور می کنید.