گل های مادندگار لیگ برتر؛ «کلاز ینسن» به آرسنال (2001)

آرسنال در یک بازی خانگی در نوامبر 2001 مقابل تیم چارلتون با نتیجه 4-2 شکست خورد ......

آرسنال در یک بازی خانگی در نوامبر 2001 مقابل تیم چارلتون با نتیجه 4-2 شکست خورد. گل سوم چارلتون توسط کلاز ینسن و با یک ضربه چیپ و دیدنی به ثمر رسید.

تگ ها


فوتبال