گل‌های منتخب هفته اول سری آ ایتالیا 18-2017

با نزدیک شدن به زمان آغاز مسابقات سری آ ایتالیا نگاهی داریم به منتخبی از گلهای هفته اول این مسابقات در فصل پیشین ......

با نزدیک شدن به زمان آغاز مسابقات سری آ ایتالیا نگاهی داریم به منتخبی از گل‌های هفته اول این مسابقات در فصل پیشین.

تگ ها


سری آ فوتبال