گل‌های هفته سی و پنجم سری‌آ ایتالیا/ ویدیو

رقابت‌های هفته سی و پنجم لیگ ایتالیا به پایان رسید....

در این ویدیو، گل‌های هفته سی و پنجم سری آ را مرور می کنید.