گل‌ها و مهارت‌های تکنیکی کیلین امباپه 19-2018

در این ویدیو مروری داریم بر گلها و مهارتهای تکنیکی کیلین امباپه برای پیاسجی و تیم ملی فرانسه ......

در این ویدیو مروری داریم بر گل‌ها و مهارت‌های تکنیکی کیلین امباپه برای پی‌اس‌جی و تیم ملی فرانسه.

تگ ها


ویدئو کیلیان امباپه پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال