گل ها و مهارت های روبرت لواندوفسکی در فصل 2017/18

در این ویدیو نگاهی به عملکردروبرت لواندوفسکیدر فصل 2017/18 با پیراهن باشگاه بایرن مونیخ خواهیم داشت ......

در این ویدیو نگاهی  به عملکرد روبرت لواندوفسکی  در فصل 2017/18 با پیراهن باشگاه بایرن مونیخ خواهیم داشت.

تگ ها


رابرت لواندوفسکی بایرن مونیخ فوتبال