گل هری کین؛ تاتنهام 1 - 1 آیندهوون

هری کین گل اول تاتنهام را به ثمر رساند. ......

هری کین گل اول تاتنهام را به ثمر رساند.

تگ ها


فوتبال