گل تاتنهام به دورتموند توسط هری کین؛ دورتموند 0 - 1 تاتنهام

هری کین دروازه دورتموند را باز کرد....

گل هری کین را به دورتموند تماشا می کنید.