گل پابلو سارابیا؛ بارسلونا 0 - 1 سویا

پابلو سارابیا دروازه بارسلونا را باز کرد. ......

پابلو سارابیا دروازه بارسلونا را باز کرد.