گل پاتانیا؛ رم 0 - 1 اسپال

پاتانیا دروازه رم را از روی نقطه پنالتی باز کرد. ......

پاتانیا دروازه رم را از روی نقطه پنالتی باز کرد.

تگ ها


فوتبال