گل پاتریک کوترونه ؛ میلان 1 - 0 اینتر

پاتریک کوترونه در دقیقه 104 توانست دروازه اینتر را باز کند. ......

 پاتریک کوترونه در دقیقه 104 توانست دروازه اینتر را باز کند.

تگ ها


آث میلان سری آ فوتبال