گل پاتریک کوترونه؛ میلان 2 - 0 ورونا

پاتریک کوترونه گل دوم میلان را به ثمر رساند. ......

پاتریک کوترونه گل دوم میلان را به ثمر رساند.

تگ ها


سری آ فوتبال