گل پاتوسی؛ استقلال 2 - 0 ذوب آهن

گل دوم استقلال توسط پاتوسی به ثمر رسید....

پاتوسی گل دوم استقلال را در دیدار با ذوب آهن به ثمر رساند.