گل پاتوسی؛ استقلال 2 - 0 پارس جنوبی جم

گل دوم استقلال توسط پاتوسی به ثمر رسید....

گل دوم استقلال را تماشا می کنید.