گل پدرو رودریگز؛ چلسی 1 - 0 تاتنهام

پدرو رودریگز گل اول چلسی را به ثمر رساند....

گل پدرو رودریگز را تماشا می کنید.