گل پدرو رودریگز؛ چلسی1- 0نیوکسل

پدرو رودریگز گل اول چلسی را مقابل نیوکسل به ثمر رساند....

گل اول چلسی را تماشا می کنید.

تگ ها


فوتبال