گل پنالتی «عباس زاده»؛ سایپا 1 - استقلال 0

......

عباس زاده موفق شد از روی نقطه پنالتی دروازه استقلال را باز کن و تیمش را پیش بیاندازد

تگ ها


سایپا لیگ برتر خلیج فارس فوتبال