گل پنجم بارسلونا به لیون توسط عثمان دمبله/ ویدیو

دمبله گل پنجم تیمش را وارد دروازه لیون کرد....

گل عثمان دمبله را تماشا می کنید.