گل چهارم بارسلونا به بتیس توسط لیونل مسی/ ویدیو

لیونل مسی گل چهارم تیمش مقابل بتیس را به ثمر رساند....

گل چهارم بارسلونا را تماشا می کنید.