گل چهارم بایرن مونیخ به دورتموند توسط سرژ گنابری/ ویدیو

گل چهارم بایرن مونیخ به دورتموندتوسط سرژ گرنابری به ثمر رسید. ......

گل چهارم بایرن مونیخ به دورتموند توسط سرژ گرنابری به ثمر رسید.