گل چهارم برزیل به هندوراس توسط ژسوس/ ویدیو

ژسوس برزیل را به گل چهارم رساند....

گل چهارم برزیل به هندوراس توسط ژسوس در دقیقه ۴۷ به ثمر رسید.