گل چهارم چلسی ؛ چلسی 4 - 0 قره باغ

باکایوکو گل چهارم چلسی را به ثمر رساند. ......

باکایوکو گل چهارم چلسی را به ثمر رساند.

تگ ها


چلسی UEFA Champions League فوتبال