گل ژولین دراکسلر ؛ آلمان 2 - 0 نروژ

ژولین دراکسلر گل دوم آلمان را به ثمر رساند. ......

ژولین دراکسلر گل دوم آلمان را به ثمر رساند.

تگ ها


آلمان فوتبال