گل کارلوس پرز ؛ ویسل کوبه 0 - بارسلونا 1 / ویدیو

کارلوس پرز موفق شد اولین گل بارسلونا را برابر ویسل کوبه به ثمر برساند....

ستاره جوان بارسلونا پس از یک دو دیدنی با مالکوم موفق شد دروازه یاران آندرس اینیستا را باز کند.