گل کاستانه؛ آتالانتا 1 - 0 یوونتوس

کاستانه دروازه یوونتوس را باز کرد....

گل اول آتالانتا را تماشا می کنید.