گل کایران تریپیر؛ کرواسی 0 - 1 انگلیس

کایران تریپیر دروازه کرواسی را باز کرد. ......

کایران تریپیر دروازه کرواسی را باز کرد.

تگ ها


جام جهانی 2018 فوتبال