گل کرار جاسم؛ صنعت نفت آبادان - استقلال

جاسم کرار در دقیقه 18 موفق شد دروازه استقلال را از روی نقطه پنالتی باز کند ......

جاسم کرار در دقیقه 18 موفق شد دروازه استقلال را از روی نقطه پنالتی  باز کند.

تگ ها


صنعت نفت آبادان فوتبال