گل کریستین پولیشیچ به وولفسبورگ (وولفسبورگ 0 - دورتموند 1)

کریستین پولیشیچ در دقیقه 22 دروازه وولسفبورگ را باز کرد. ......

 

کریستین پولیشیچ در دقیقه 22 دروازه وولسفبورگ را باز کرد.

 

تگ ها


Bundesliga فوتبال