گل کریستین پولیشیچ؛ دورتموند 1-0 یونیون برلین

گل اول دورتموند را تماشا می کنید. ......

گل اول دورتموند را تماشا می کنید.

تگ ها


فوتبال