گل کریم انصاری‌فرد به هال سیتی/ ویدیو

کریم انصاری فرد گل دوم ناتینگهام فارست را زد....

کریم انصاری فرد در پیروزی 3 بر 0 تیمش زننده گل دوم ناتینگهام فارست به هال سیتی در دقیقه 75 بود.