گل کریم بنزما؛ رئال‌مادرید 1 - 0 آلاوز

بنزما گل اول رئال مادرید را وارد دروازه آلاوز کرد....

گل اول رئال مادرید توسط بنزما به ثمر رسید.