گل کولاروف ؛ آتالانتا 0 - 1 آ اس رم

آلکساندر کولاروف در دقیقه 31 گل اول رم را به ثمر رساند. ......

 

آلکساندر کولاروف در دقیقه 31 گل اول رم را به ثمر رساند.

تگ ها


رم سری آ فوتبال