گل کوین دی بروین؛ منچسترسیتی 1 - 0 برتون

کوین دی بروین گل اول منچسترسیتی را به ثمر رساند....

گل منچسترسیتی را تماشا می کنید.

تگ ها


فوتبال