گل کوین دی بروین؛ منچسترسیتی 3 - 0 برنلی

گل سوم منچسترسیتی توسط دی بروین به ثمر رسید....

گل دی بروین را تماشا می کنید.