گل کیلیان امباپه ؛ پاریسن ژرمن 4 - 1 سلتیک

کیلیان امباپه گل چهارم پاریسن ژرمن را به ثمر رساند. ......

کیلیان امباپه گل چهارم پاریسن ژرمن را به ثمر رساند.

 

تگ ها


UEFA Champions League فوتبال