گل گابریل ژسوس؛ منچسترسیتی 1 - 0 برنلی

گل اول منچسترسیتی مقابل برنلی توسط گابریل ژسوس به ثمر رسید....

ژسوس گل اول منچسترسیتی را به ثمر رساند.