گل گابریل ژسوس؛ منچسترسیتی2- 0 شاختار

گابریل ژسوس گل دوم منچسترسیتی را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. ......

گابریل ژسوس گل دوم منچسترسیتی را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

تگ ها


فوتبال